Kund: Åsljunga IntresseföreningProjekt: Broschyr och vykort

  Uppdraget var att göra en broschyr för att visa turister naturen runt Åsljunga samt få dem att komma dit för att upptäcka den själva. Kunden ville även få fram att Åsljunga var attraktivt för barnfamiljer som sökte hus och att det är ett väldigt bra ställe att växa upp på.            Efter att ha mött kunden gjorde jag tre olika koncept som jag sedan presenterade. Kunden valde sedan ett av dem som jag arbetade vidare med. De skrev texten själva och köpte även flygbilder från Bertil Hagberg på Sesamfoto. Resten av bilderna samt layoten och de grafiska elementen är gjorda av mig.                          

 

   

 

                        Jag använder Adobes programvaror. För detta uppdrag                   använde jag Photoshop, Illustrator och InDesign.                    Broschyren trycktes upp på tre olika språk i 16 000 exemplar                   och vykorten trycktes i 3000 exemplar.