Kund: GT LimeProjekt: Logotyp, visitkort och flyers  

                             Projektet började med ett kundmöte. Vi diskuterade logotypen först. Under mötet var kunden väldigt fokuserad på vad de ville ha och jag gjorde några snabba blyertsskisser som kunden godkände på plats. Sedan gjorde jag en digital skiss som jag arbetade vidare på utefter feedback.

 

 

   

 

 

                       Till visitkorten hade kunden redan en idé om att ha citat på baksidan och information på andra sidan. Efter att ha fått tre koncept valde de ett som jag sedan färdigställde.                                

                         När det kom till flyersen gjorde jag som tidigare blyertsskisserpå hur jag tänkte mig och efter att ha diskuterat dessa medkunden färdigställde jag materialet i datorn.                                 Jag använder Adobes programvaror.                            För detta uppdrag använde jag Illustrator, Photoshop och InDesign.