Kund: Kreativa KubenProjekt: Göra grafik till en reklamfilm  

                                                   I detta projekt arbetade jag tillsammans med Alexander Linderson på Look at you. Vi idégenererade gemensamt fram konceptet. Sedan stod jag för all stillbildsgrafik och han hade hand om animatic, filmning, klippning osv.

             Jag använder Adobes programvaror.För detta uppdrag använde jag Illustrator. Jag skissade även en del grafik med papper och penna som jag sedan skannade in i datorn och förbättrade i Photoshop.